GreeCE TRIP - Ubytování v Řecku

www.greece-trip.info

   

Současnost v Řecku


Ústava z roku 1975 zahrnuje rozsáhlé záruky občanských svobod. Prezident republiky, volený poměrnou většinou parlamentu na dobu 5 let, je formálně hlavou státu. Přesto se však jedná o premiéra a vládu, kteří hrají ústřední roli v politickém vývoji, zatímco prezident provádí velmi omezené vládní funkce, vedle slavnostních povinností.

    

Řecko dosáhlo nezávislostina Osmanské říši v roce 1829. Během druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století se postupně přidaly sousední ostrovy a území, většinou s řecky mluvícími obyvateli. Ve druhé světové válce bylo Řecko napadeno Itálií (1940) a následně okupováno Německem (1941-1944), ihned následovala občanská válka mezi stoupenci krále a jinými anti-komunisty proti komunistickým povstalcům.Řecko se připojilo k NATO v roce 1952. V roce 1967 se skupina vojenských důstojníků chopila moci a zemi zachvátila vojenská diktatura. V roce 1974 demokratické volby a referendum vytvořily parlamentní republiku a zrušily monarchii. V roce 1981 Řecko vstoupilo do ES (nyní EU)a stalo se 12. členem. V roce 2001 se stalo členem Evropské hospodářské a měnové unie . V roce 2010 vyhlídky na "řecký bankrot" vytvořily velké napětí v EMU a vznesly tak otázku, zda může členská země dobrovolně opustit společnou měnu nebo odstoupit. Řecko je tržně orientovaná ekonomika s přebujelým a hypertrofovaným veřejným sektorem. Cestovní ruch zajišťuje 15% HDP. Přistěhovalci tvoří téměř jednu pětinu pracovní síly, zejména v zemědělství a u nekvalifikovaných profesí.Řecko je hlavním příjemcem pomoci EU ve výši cca 3,3% ročního HDP.Řecká ekonomika vzrostla o téměř 4,0% ročně v letech 2003 a 2007. V roce 2004 se konaly v Athénách olympijské hry a došlo k významným infrastrukturním výdajům. Rovněž začalo docházet ke zvýšené dostupnosti úvěrů a rekordní úrovni spotřebitelských výdajů. V roce 2004 byl předvídán ekonomický růst o 4 až 4,5 % a další růst v budoucnu. Nová konzervativní vláda odhalila Eurostatu, že předešlé poskytnuté hodnoty, které byly základem řeckého vstupu do Eurozóny, byly nepravdivé. Po dohodě dala Evropská unie Řecku dva roky (rozpočty na rok 2005 a 2006), aby dostalo svoji ekonomiku do pořádku v souladu s paktem stability a růstu. Za rok 2009 však dosáhl schodek řeckého rozpočtu téměř 13 %, po auditu ze strany EU bylo zjištěno další zkreslování údajů a skutečný schodek dosáhl 15,4 %. Tedy více, než pětinásobek povolených 3 % v paktu stability. Ekonomika upadla do recese v roce 2009 v důsledku světové finanční krize došlo k zpřísnění úvěrových podmínek a "Athény" nebyly schopny řešit narůstající deficit rozpočtu, který byl vyvolán poklesem státních příjmů a zvýšení vládních výdajů. Úsporná opatření měla vést ke snížení schodku na 10,5% HDP v roce 2010. Veřejný dluh, inflace a nezaměstnanost jsou v Řecku nad průměrem eurozóny, zatímco příjem na obyvatele je nižší, nezaměstnanost vzrostla na 12% v roce 2010 a na 18% v roce 2011. Neprůhledné veřejné finance, nepřesné a nesprávné statistiky mají svůj podíl na konzistentní výkonnosti reforem a spolu s jinými aspekty uvedly zemi do finanční krize. Pod velkým tlakem ze strany EU a mezinárodních účastníků trhu, vláda schválila úsporný program, který zahrnuje snížení vládních výdajů, snížení velikosti veřejného sektoru, snížení daňových úniků, reformu zdravotnictví a důchodového systému a zlepšení konkurenceschopnosti prostřednictvím strukturálních reforem na trhu práce a zboží. Athény však naráží na dlouhodobé problémy prosadit nepopulární reformy za povyku opozice,odborů a široké veřejnosti. Stávky řeckých odborových svazů zatím mají jen omezený dopad na vládní vůli k přijetí reforem. Řecko se usilovně snaží zvýšit příjmy a snížit výdaje, aby splnilo cíle , které stanovila EU a MMF. Řecko bylo vyzváno aby zvýšilo úsilí k zvýšení výběru daní, podpory státních podniků a aby udrželo výdaje na zdravotnictví. Řecko reagovalo tím, že zavádí významné strukturální reformy, ale investoři pochybují zda mohou Řecko podporovat při smutném hospodářském výhledu a nespokojenosti veřejnosti. Pozitivní vývoj HDP na nejbližší roky není prý prakticky reálný.

HDP - složení podle odvětví: zemědělství: 3,3% průmysl: 17,9% Služby: 78,8% (2010 odhad)

Zemědělství - produkty: pšenice, kukuřice, ječmen, cukrová řepa, olivy, rajčata, víno, tabák, brambory, maso, mléčné výrobky

Průmysl: zpracování potravin a zpracování tabáku, textilu, chemikálií, kovů, těžba ropy

Elektřina - výroba: 51,5 miliard kWh (2009 odhad) Ropa - výroba: 7946 barelů / den (2010 odhad) Zemní plyn - výroba:1 milion cu/ m (2010 odhad)

Věku pro vojenskou službu a povinnosti: 19 až 45 let je věk pro povinnou vojenskou službu Výdaje na obranu: 4,3% HDP (2005 odhad) –23 místo v porovnání s jinými státy

Spory - mezinárodní: Řecko a Turecko pokračují v jednáních o řešení jejich složitých územních sporů ohledně vod a leteckého územní v oblasti Egejského moře ,rovněž je nedořešená tzv. Kyperská otázka.

Řecko odmítá používání názvu Makedonie nebo Republika Makedonie.

Masové migrace nezaměstnaných Albánců stále zůstávají problémem pro Řecko a Itálii

Použité udaje z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html

Řecko je krásná země a věříme,že jeho pozitivní ekonomický vývoj může ovlivnit právě CESTOVNÍ RUCH.

Další odkazy: Životní a pracovní podmínky v Řecku jak uvadi eures http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/recko/Kontakty ubytování

Komunikace v českém a slovenském jazyce
E-mail:
greece.trip@seznam.cz
Telefon:
+420 737 433 682
česky, slovensky, řecky

GR:+30 698 679 3400
Skype - jorfanu1
 

Komunikace v českém , anglickém, německém a řeckém jazyce
Email:

OrfanosMarkosNikolaos@gmail.com

Telefon:

+490 157 712 404 18 - i sms - česky, německy, anglicky, řeckyUžitečné odkazy - Řecko

Nejoblíbenější zájezdy

Jiné zájezdy

Vlastní dopravou              >>

Pobytové                          >>

Poznávací                        >>

Exotické                           >>

Eurovíkendy                    >>

ČR a SR                          >>

Lyžařské                         >>

Lázně                              >>

Turistika                          >>

Jazykové kurzy                >>