GreeCE TRIP - Ubytování v Řecku

www.greece-trip.info

 

Náboženství-církevní památky

Ještě před nadvládou Osmanů bylo Řecko součástí Byzantské říše. Státní, stejně jako náboženské centrum říše, bylo Konstantinem I. přesunuto do Konstantinopole (dnešní Istanbul). Od Konstantinových časů se ortodoxní křesťanská víra úspěšně rozvíjela a rozšiřovala do východní Evropy. Dokonce i pod nadvládou Turků a po opakovaných pokusech o převrácení na svou víru jezuity a poté protestanty, ortodoxní křesťanství přežívalo a vzkvétalo. Úloha ortodoxní církve v oblasti udržování řecké etnické a kulturní identity během 400 let Osmanské nadvlády posílila pouto mezi náboženstvím a vládou. Většina Řeků i mnoho z těch, kteří nebyli stoupenci křesťanství, uctívají a respektují ortodoxní křesťanskou víru, chodí do kostela a slaví hlavní svátky, a jsou citově spjati s ortodoxním křesťanstvím jako se svou národní vírou. Řecká ústava odráží tento vztah tím, že zaručuje absolutní svobodu vyznání, zatímco definuje “převládající náboženství” Řecka jako východní ortodoxní církev Ježíšovu. V praxi je ortodoxní církev a světský stav jsou vzájemně blízce spjati. Společný souhlas je potřebný pro stavbu kostelů a církev také zablokovala v Aténách stavbu míst uctívání jiných církví. Kněží přijímají plat od státu. Prezident republiky přísahá na Bibli svatou a ortodoxnímu křesťanství je dáváno přednostní místo v náboženských předmětech v prvotním vzdělávání. Církvi také bylo umožněno udržet si své rozsáhlé portfolio finančního majetku vyňatého z daňové a rozpočtové evidence. V lednu 2005 vyšla najevo série korupčních skandálů zahrnující vysoce postavené představitele církve, která vedla k mnoha požadavkům, i ze strany nevěřících Řeků, na dokončení oddělení církve a státu a větší kontrolu církevního majetku. Většina Řeků (95—98 %) je alespoň formálními členy východní ortodoxní církve, ačkoliv zachovávání náboženských tradic v posledních letech klesá. Řečtí muslimové tvoří okolo 1,3 % populace a žijí převážně v Thrákii. Rovněž zde žijí příslušníci římskokatolické církve, hlavně ve městě Patra, v souostroví Kyklad na ostrovech Syros, Paros a Naxos, protestanti a Židé, hlavně v Soluni (která bylo kdysi důležitým židovským městem až do holokaustu). Určité skupiny v Řecku se také snažily oživit staré řecké náboženství.

      

  

Náboženská turistika

Existuje přímá souvislost mezi náboženstvím jako kulturním fenoménem a cestovním ruchem. Návštěvníci Řecka zde mohou vidět majestátní kostely Řecka z byzantské éry, nespočet venkovských kostelů, klášterních areálů a zahrad, posvátná poutní místa a náboženské památky, které jsou svědky různých dogmat a náboženství a které zde společně existují ve stavu trvalého dialogu, kterým připomínají vzácnou historickou a kulturní mozaiku Řecka.

     

  

Nejvýznamější kláštery

Kláštery Meteora

Meteora jsou kláštery na vrcholcích bizarních slepencových skal v oblasti Thesálie v Řecku, poblíž města Kalambaka.Mniši a poustevníci se tu začali usazovat již od 11.stol., ale teprve o tři století později začaly vznikat první byzantské kláštery. V roce 1988 byly kláštery Meteora zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.

Hora Athos

Malá část Řecka, poloostrov Athos (někdy se též uvadí jen hora Athos), je považována řeckou ústavou za autonomní republiku, ačkoliv zahraniční vztahy přesto zůstávají výsadou řeckého státu. Duchovně je Athos pod patriarchátem Konstantinopole, a proto je ve spojení se všemi kláštery na hoře Athos a s ortodoxní církví zastoupenou v mnoha zemích. Jeden klášter se nedávno odloučil a vytvořil zcela nezávislé schisma na Svaté hoře – Klášter Esphygmenou. Esphygmenou se skládá ze 117 fanatických mnichů, kteří tvrdohlavě oponují hlavě církve a už ji více neuznávají. Věří tomu, že jsou posledními zbylými opravdovými křesťany na světě, a že ortodoxní se stali zkaženými, protože vedou s ostatními vírami dialog. Také mají výhrady vůči patriarchovi Athenagorasovi, který v 60. letech 20. století zvyšoval nevoli k římsko-katolické církvi.

  

  

Provozní doba v klášterech Meteora

   

Varlam klášter (tel.+30 302 432 022 277)

Zimní doba: 9,00 -15,00 každý den kromě čtvrtků a pátků

Letní doba: 9,00 - 14,00 , 15,00 - 17,00 každý den kromě čtvrtku

Klášter Proměnění Páně - Metamorfoseos (tel. +30 302 432 022 278)

Zimní doba: 9,00 -16,00 hodin každý den kromě úterý a středy

Letní doba: 10,00 -17,00 hodin každý den kromě úterý

Klášter svatého Štěpána (tel.  +30 302 432 022 279)

Zimní doba: 09:30 -13:30 hod. a 15,00 -17,00hod každý den kromě pondělí

Letní doba: 9,00- 14,00 hodin a 15:30 -18:00 každý den kromě pondělí

Klášter svatého Mikuláše (tel. +30 302 432 022 375)

Zimní a letní doba: 9,00 -13:30 hod. každý den kromě pátku

Roussanu klášter (tel.+30  302 432 022 649)

Zimní doba: 9,00- 14,00 hodin  každý den kromě středy

Letní doba: 9,00- 18,00 hodin každý den kromě středy

Klášter Sv. Trojice - Triáda (tel.+30 302 432 022 220)

Zimní a letní doba: 9,00- 12:30 hodin a 15,00 - 17,00 hodin každý den kromě čtvrtku

   

zdroj

http://www.visitgreece.gr/en/culture/world_heritage_sites/meteora

     

  

Video kláštery MeteoraKontakty ubytování

Komunikace v českém a slovenském jazyce
E-mail:
greece.trip@seznam.cz
Telefon:
+420 737 433 682
česky, slovensky, řecky

GR:+30 698 679 3400
Skype - jorfanu1
 

Komunikace v českém , anglickém, německém a řeckém jazyce
Email:

OrfanosMarkosNikolaos@gmail.com

Telefon:

+490 157 712 404 18 - i sms - česky, německy, anglicky, řeckyUžitečné odkazy - Řecko

Nejoblíbenější zájezdy

Jiné zájezdy

Vlastní dopravou              >>

Pobytové                          >>

Poznávací                        >>

Exotické                           >>

Eurovíkendy                    >>

ČR a SR                          >>

Lyžařské                         >>

Lázně                              >>

Turistika                          >>

Jazykové kurzy                >>