GreeCE TRIP - Ubytování v Řecku

www.greece-trip.info


Vítejte na stránkách ubytování Greece-trip.info - katalog uytování v Řecku
Webové stránky s názvem GREECE-TRIP
www.greece-trip.gr
www.greece-trip.info
Fungují od roku 2007 a nabízí Vám možnosti ubytování v Řecku
Poskytují klientům různé možnosti  a také ubytování hotelového typu různých kategorií
Cílem našich stránek je seznámení veřejnosti a uživatelů internetu s možnostmi ubytování v Řecku za účelem individuální ale i skupinové turistiky . Rovněž se snažíme poskytnout co nejvíce doplňujících informací o památkách Řecka, o dopravě do Řecka i v rámci Řecka.
Webové stránky GREECE-TRIP  jsou zde za účelem poskytnutí co nejvíce informací uživateli, který má zájem navštívit Řecko a zajistit si zde předem ubytování. Naším cílem je zařazení co nejvíce destinací a ubytovacích kapacit v Řecku v českém jazyce. Budeme rádi, když nám napíšete své připomínky, poznatky a případně výhrady, které máte.

Komunikace v českém a slovenském jazyce 
+420 737 433 682 - Česká rep.- česky, slovensky, řecky
Rezervace a objednávky na e-mailové adrese:  greece.trip@seznam.cz
Komunikace v českém , anglickém, německém  a řeckém jazyce
+490 157 712 404 18 -  i sms - česky, německy, anglicky, řecky
Rezervace a objednávky na e-mailové adrese: OrfanosMarkosNikolaos@gmail.com
 
Webové stránky s názvem GREECE-TRIP - Katalog ubytování - jsou stránkami společnosti NEFLEA GROUP s.r.o.,Praha 2, Nusle, Oldřichova 620/34, Česká republika, IČ:24819077

 
Důležité:
Shromažďování informací a jejich použití :
Budeme vyžadovat určité osobní informace jako například Vaše:
* jméno
* emailovou adresu
* poštovní adresu
* telefonní číslo
Tyto informace od vás vyžadujeme za účelem rezervace.Tyto kontaktní informace použijeme k zajištění Vašeho ubytování, zaslání potvrzení, a pokud to bude nutné, k informování o aktualizaci nebo změnách. Tyto informace nám poslouží k tomu, abychom se s vámi mohli spojit. Vaše telefonní číslo použijeme pouze v naléhavém případě.
Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím stranám kromě ubytovatelů. Poskytneme pouze informace nutné k úspěšnému naplnění Vašeho ubytování. Vaše údaje neposkytujeme žádné další osobě bez vašeho souhlasu.
Odkazy: Taty stránky obsahují odkazy na jiné stránky. Neodpovídáme za praktiky ochrany osobních dat na těchto stránkách ani za jejich případný obsah, tyto odkazy jsou zde umístěny pouze za účelem Vaší lepší informovanosti.
 
Podmínky - ubytování v Řecku
Všeobecné a storno podmínky
1. Úvodní ustanovení - webové stránky s názvem GREECE TRIP - Katalog ubytování v Řecku - jsou stránkami společnosti NEFLEA GROUP s.r.o., se sídlem v Praha 2, Nusle, Oldřichova 620/34, Česká republika, IČ:24819077
Adresa sídla: NEFLEA GROUP s.r.o.,Praha 2, Nusle, Oldřichova 620/34, Česká republika
NEFLEA GROUP s.r.o. je oprávněna provozovat cestovní agenturu. Předmětem činnosti je poskytování informací o řeckých lokalitách a zprostředkování informací a ubytovacích kapacit za účelem individuální i skupinové turistiky. A rovněž zprostředkováni služeb a ubytování, které poskytují řecké cestovní kanceláře,případně provozovatelé ubytovacích zařízení, nebo jiných služeb souvisejících s cestovním ruchem.Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou součástí domluvy mezi zákazníkem a NEFLEA GROUP s.r.o.

 
2. Objednávka a rezervace může být uzavřena po vzájemném vyrozumění písemně, telefonem, faxem nebo e-mailem. Smluvní vztah mezi NEFLEA GROUP s.r.o. a zákazníkem či objednatelem je podrobně upraven v těchto Všeobecných podmínkách. U nezletilých dětí do 18 let závaznou objednávku musí odsouhlasit jejich zákonný zástupce.

V objednávce a rezervaci musí být uvedeno
    Vaše jméno
    Přesné datum vašeho pobytu
    Přesný počet osob
    Typ a místo objektu

 
3. Platební podmínky - Platební podmínky si stanoví sjednaní ubytovatelé a NEFLEA GROUP s.r.o. samostatně a klient s nimi bude seznámen prostřednictvím NEFLEA GROUP s.r.o. Budou uvedeny v rezervaci,která bude současně použita jako "ubytovací poukaz". Obvykle při závazné objednávce pobytu, formou řádně vyplněné objednávky, zákazník zaplatí zálohu v dojednané výši z ceny objednaných/ubytovacích/ služeb (pokud není uvedeno jinak). Úhradu zbývající části je zákazník povinen uhradit nejpozději při odběru sjednaných služeb nebo ubytování, tak jak bude uvedeno v rezervaci. Po potvrzení o zaplacení zálohy na účet NEFLEA s.r.o., zákazník obdrží potvrzení o platnosti rezervace a jiné pokyny související s jeho pobytem.Rezervace a zprostředkování jiných služeb probíhají elektronickou cestou.

 
4. Služby a cena ubytovací služby a jejich ceny jsou specifikovány u jednotlivých nabídek na internetových stránkách.
 
Ceny: Všechny ceny uvedené na našich stránkách jsou NET a zahrnují veškeré poplatky za uvedené služby. Uvedené ceny musí být klientům potvrzeny na základě žádosti a musí být případně klientem akceptovány v závislosti na dostupnosti v době rezervace. Výše uvedené ceny ubytování - zejména u studií a apartmánů jsou platné pro dobu pobytu nejméně 3 - 4 dnů.

Ceny které jsou uvedeny neobsahují žádné skryté poplatky a ceny uvedené na webu jsou platné pro uvedené období. Rovněž tyto ceny jsou platné pouze při rezervacích námi poskytovaných prostřednictvím internetu.

 
5. Potvrzení rezervace - záloha:
 
Zálohová platba je požadována po potvrzení možnosti Vaší rezervace. Výše zálohy se liší u každého ubytování - můžete najít informace o výši zálohy ve spodní části ceníku pro dané ubytovací zařízení.Zálohu je třeba zaplatit ve lhůtě stanovené v rezervaci. V okamžiku kdy bude vaše záloha připsána na účet uvedený v rezervačním formuláři, nabývá Vaše rezervace platnosti a obdržíte od nás vyrozumění o platnosti Vaší rezervace.Společně s rezervací Vám zašleme veškeré informace potřebné pro Váš pobyt.
 
Pokud záloha nedosahuje celkovou cenu pobytu, bude zbývající částka zaplacená na začátku pobytu pronajímateli nebo na konkrétní řecké cestovní kanceláři.
Rezervace - ubytovací poukaz - Obsahuje jméno a adresu ubytovacího zařízení a kontakt na poskytovatele ubytovacích zařízení. Zkontrolujte si, že vaše rezervace obsahuje správné informace - pokud jsou nějaké informace nesprávné, kontaktujte nás. Neshody zjištěné později nemohou být přijaty jako podklad ke stížnosti. Vezměte si s sebou rezervaci - ubytovací poukaz a prokažte se jím Vašemu ubytovateli.

 
6. Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky: Zákazník může odstoupit od uzavřené smlouvy-za kterou se považuje závazná objednávka a zaplacená výše stanovené zálohy. Storno pobytu zákazník provádí vždy písemně. Zrušením smlouvy z jakýchkoliv důvodů vstupují v platnost stornovací podmínky. Klient je povinen je respektovat.

Vrácení zálohy klientovi závisí na době, ve které rezervaci zruší.V případě zrušení vaší rezervace nás kontaktujte např.e-mailem, uveďte jméno na které byla rezervace vystavena a číslo rezervace. My vám obratem zašleme zálohu nebo adekvátní část zálohy na kterou máte nárok. - Bankovní poplatky spojené s navrácením zálohy platí klient.


Storno poplatky:
změna termínu, změna počtu osob (pouze v případě, že tuto změnu bude možné realizovat) - jednorázový poplatek 500 Kč za 1 ubytovací jednotku (pokoj, studio, apartmán) neuhrazení doplatku ve sjednaném termínu opravňuje CA okamžitě odstoupit od smlouvy, pobyt zrušit a účtovat storno poplatek ve výši již zaplacené zálohy.
odstoupení od smlouvy:
do 60 dnů od termínu nástupu - storno poplatek = uhrazená záloha
od 60 do 30 dnů od termínu nástupu - storno 40% z celkové ceny ubytování
od 29 do 15 dnů od termínu nástupu - storno 60% z celkové ceny ubytování
od 14 do 7 dnů od termínu nástupu - storno 80% z celkové ceny ubytování
při stornu méně než 7 dnů od termínu nástupu 100% z celkové ceny ubytování

 
7. Začátek a konec pobytu: Všeobecně platí, že Vaše rezervace je platná v den příjezdu od 14.00hod a končí v den odjezdu v 10.00hod.Toto platí, pakliže nebude uvedeno v rezervaci jinak.
 
8. Reklamace: Není-li zákazník spokojen s kvalitou poskytnutých ubytovacích služeb, je oprávněn provést reklamaci přímo u ubytovatele a případně se obrátit na nás. Většinu nesrovnalostí lze vyřešit po dohodě s ubytovatelem.Na stížnosti po odjezdu klientů nebude brán zřetel.

Jednotlivé pokoje se mohou lišit velikostí, polohou i vybavením.

V případě přistýlky je nutné počítat s omezením volného prostoru.

Fotografie ubytovacích jednotek jsou ilustrační a nemusí vždy odpovídat ubytovací jednotce, ve které bude klient při příjezdu ubytován.
Zavazadla: při odjezdu si můžete nechat zavazadla v ubytovacím zařízení pouze po dohodě s majitelem.
Nabídky platí do vyprodání ubytovacích kapacit.
 
9. Změny objednaných služeb a cen: Změny objednaných ubytovacích služeb a cen po zaplacení zálohy jsou nepravděpodobné, přesto nemohou být zcela vyloučeny. Dojde-li ke zvýšení nebo zavedení odvodů a daní na určité služby, k navýšení směnného kursu,nebo změny stavu ubytovacích kapacit-př.požár, povodeň aj. jedná se o závažné změny. Takové změny je NEFLEA GROUP s.r.o.povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. NEFLEA GROUP s.r.o. si vyhrazuje v tomto případě právo zrušit rezervaci a vrátit klientovi složenou zálohu v plné výši, nebo poskytne klientovi ubytování stejné kvality bez dalších finančních nároků.Bude-li klientovi toto řešení nabídnuto a jím odsouhlaseno, nemá již vůči NEFLEA GROUP s.r.o.jakékoliv další nároky.
 
10. Odpovědnost : NEFLEA GROUP s.r.o. působí pouze jako jako zprostředkovatel pro řecké cestovní kanceláře, dopravní podniky,hotely, byty,půjčovny aut a ostatní smluvní partnery a odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv ztráty,škody, zranění a incidenty. Rovněž tak odmítá odpovědnost za stávky a nepředvídané okolnosti.
 
11. Pojištění: V ceně pobytu není zahrnuto žádné pojištění. Klientům se doporučuje před cestou se pojistit. Za veškeré škody na hmotném i nehmotném majetku způsobené jednotlivým ubytovatelům je zodpovědný klient a je povinen je uhradit.

 
12. Závěrečná ustanovení: Všeobecné podmínky platí pro účastníky všech ubytování zajišťovaných NEFLEA GROUP s.r.o. a nabývají účinnosti dnem 1.2.2016. Potvrzením rezervace zákazník prohlašuje, že je seznámen s těmito podmínkami, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

 
13.Ochrana osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. CA prohlašuje, že zpracovává osobní údaje na základě smlouvy se správcem, tedy pouze v rozsahu a za podmínek, které stanovil správce (pořádající CK, pojišťovna apod.). CA dále prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou chráněny ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. a budou sloužit výhradně a pouze jen pro potřeby CA. Odesláním nezávazné objednávky, či podepsáním cestovní smlouvy dává zákazník CA souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoli písemně zrušit svůj souhlas a jeho data budou z databáze CA vymazána.
 
NEFLEA GROUP s.r.o.,se sídlem v Praze 2, Česká republika, IČ:24819077Kontakty ubytování

Komunikace v českém a slovenském jazyce
E-mail:
greece.trip@seznam.cz
Telefon:
+420 737 433 682
česky, slovensky, řecky

GR:+30 698 679 3400
Skype - jorfanu1
 

Komunikace v českém , anglickém, německém a řeckém jazyce
Email:

OrfanosMarkosNikolaos@gmail.com

Telefon:

+490 157 712 404 18 - i sms - česky, německy, anglicky, řeckyUžitečné odkazy - Řecko

Nejoblíbenější zájezdy

Jiné zájezdy

Vlastní dopravou              >>

Pobytové                          >>

Poznávací                        >>

Exotické                           >>

Eurovíkendy                    >>

ČR a SR                          >>

Lyžařské                         >>

Lázně                              >>

Turistika                          >>

Jazykové kurzy                >>